Zdravotně znevýhodněné skupiny

Každý, kdo má chuť se trochu sportovně vyžít a prožít něco adrenalinového, má u nás dveře otevřené a my se pokusíme mu takový zážitek zprostředkovat. V našem lanovém parku se snažíme nabídnout sportovní aktivity i lidem se zdravotním znevýhodněním či postižením. Připravujeme na tuto sezónu nabídku programů pro lidi s tělesným, smyslovým, jiným či kombinovaných postižením.

Naši vyškolení instruktoři jsou schopni připravit program pro jedince i menší skupiny lidí se zdravotním postižením či pro skupiny s integrovaným postiženým jedincem.
Z hlediska nutnosti přípravy těchto programů je vždy zapotřebí se s instruktory v lanovém parku předem domluvit, aby mohli dané aktivity připravit „na míru“ potřebám, přáním, schopnostem a možnostem každého jedince. Aktivity v lanovém parku budou koncipovány dle převládajícího typu postižení; tak, aby byla co nejvíce respektována individualita lidí s postižením a bylo co nejlépe využito jejich schopností.
Pro lidi se zdravotním postižením připravujeme dráhu tvořenou nízkými lanovými překážkami, která bude přizpůsobena specifikům pohybu zdravotně postižených lidí. U zdatnějších jedinců je možné po nácviku absolvovat běžné nízké lanové překážky či dokonce vysoké.

Program je řízen přáními jedince a je vhodné lanový park navštívit opakovaně a pokročit tak nenásilně vždy o kousek dál. Žádoucí je seznámit se s pohybem na laně a lanovými překážkami nejdříve nízkými, poté teprve vysokými. Každý si volí sám míru toho, co chce zažít a jak se chce překonat.

V lanovém parku by měl jedinec s postižením získávat celou řadu nových zkušeností a prožitků. Nemusí se tedy jednat jen o překonávání lanových překážek, ale program může být doplněn i různými hrami, doplňujícími aktivitami v okolí areálu lanového parku, jako je například lezení na umělé stěně, jízda na in-line dráze atd. To vše je založené na domluvě s personálem lanového parku.

Upozornění: nízké lanové překážky obsahují určitou míru rizika pádu. Je proto nutné poskytovat klientovi jištění. To probíhá formou tzv. spottingu, při kterém dva kamarádi ze země jistí třetího, který leze, každý z jedné strany překážky. FOTO Z důvodů bezpečnosti proto doporučujeme navštívit lanový park ve skupince lidí, kteří si navzájem mohou tuto formu jištění poskytnout.
Chceme najít společnou cestu k nevšedním zážitkům zdravých i postižených lidí.

Lidé se sluchovým postižením
U lidí se sluchovým postižením považujeme za nejdůležitější upravit formu komunikace a počítat s možností zhoršené koordinace a prostorové orientace. Programy jsou vedeny odpovědným instruktorem, který má zkušenosti s komunikací s lidmi se sluchovým postižením. Věnujeme větší pozornost instruktáži pohybu a způsobu jištění na lanové dráze, hlavně s důrazem na pochopení všech instrukcí a nacvičení jednoduchých komunikačních gest používaných při pohybu v lanovém parku. Doporučujeme přijít s průvodcem či tlumočníkem. Usnadní to celou komunikaci a hlavní pozornost bude věnována samotnému prožitku.

Upozornění pro rodiče dětí se sluchadly:

překonávání lanové dráhy s sebou nese rizika spojená s podobnými pohybovými aktivitami, jako je otřes sluchadla při „pádu“ do lana, zachycení se sluchadla o lana, či strom apod., proto doporučujeme tato rizika zvážit a sluchadla této aktivitě uzpůsobit, řádně připevnit, schovat vyčnívající část pod oblečení apod.

Lidé s tělesným postižením
Pro lidi s tělesným postižením, kteří jsou schopni s oporou stát a jít, je určena dráha nízkých lanových překážek. Pro těžší formy postižení pohybových schopností nabízíme 45m dlouhou lanovku a pro odvážlivce i možnost vyzkoušet si tzv. adrenalinové skoky.

Lidé se zrakovým postižením
Nízké lanové překážky může zkusit překonat každý, ať už nevidomý či se zbytky zraku. Je ale třeba asistence průvodce, či našeho instruktora, který jej bude provázet lanovým parkem s ohledem na co největší bezpečnost. Lidem se zrakovým postižením, kteří by si chtěli vyzkoušet vysoké lanové překážky, doporučujeme vzít si s sebou kamaráda, se kterým absolvují dráhu společně, a ten tak bude v roli tzv. průvodce. V případě zájmu může být průvodcem i náš instruktor, tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

Lidé s mentálním postižením
Pro lidi s mentálním postižením mohou být programy upraveny jejich specifickým potřebám, ale pohyb po lanovém parku vyžaduje vždy plné soustředění, zdolání vysokých lanových překážek i schopnost sám sebe jistit.

Lidé s kombinovanými a jinými typy postižení
Pro lidi s jiným než výše uvedeným typem postižení se vždy budeme snažit přizpůsobit či připravit programy a aktivity v lanovém parku s ohledem na jejich potřeby, možnosti a schopnosti. Bohužel nemůžeme vyhovět všem kombinacím, stupňům a formám postižení a znevýhodnění. Vhodnost aktivit v lanovém centru pro konkrétního jedince i skupiny je vždy nutno konzultovat dopředu s odpovědným instruktorem.
Oblast přizpůsobení lanových aktivit lidem se zdravotním postižením je pro nás velkou výzvou a cílem do budoucna, bohužel tato oblast byla doposud opomíjena. Při vývoji a výstavbě se snažíme získat rady a připomínky od lidí, kteří k tomu mohou nejvíce říci, ať už přímo od lidí s postižením nebo alespoň od těch, kteří s nimi nejvíce spolupracují. Společně se snažíme najít tu nejlepší cestu, jak umožnit co největšímu množství jedinců prožít nevšední zážitky.

Pokud máte nějaké dotazy a připomínky k výše uvedenému textu či k programům lanového parku vztahujícím se k oblasti lidí se zdravotním znevýhodněním či postižením, pište na: lanac@sambar.cz
Za všechny připomínky budeme vděčni, pomáháte tak zkvalitnit naše služby.
Užitečné či zajímavé odkazy:

SAMBAR LANOVÝ PARK KLADNO
Městský stadion Sletiště
Sportovců 817, 27201 Kladno
Tel: 733 361 241
Mail: lanac@sambar.cz