Školy

Lanové aktivity svou náročností na pohybový aparát (jemná a hrubá motorika, obratnost, koordinace, síla, rychlost a vytrvalost) tvoří významnou složku rozvoje pohybové dovednosti, ale i psychické odolnosti mladých lidí. Atmosféra výuky je vedena cíleně na oblast rozvoje osobnosti žáků a studentům (MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ)  a na zlepšení vnitřní atmosféry a skupinové dynamiky ve třídě.

Aktivity v lanovém parku však chtějí kromě jedince působit i pro skupiny. Ideálním prvkem stmelení třídního kolektivu je zábava, pohyb a dobrodružství. Lanové aktivity jsou tedy vhodným způsobem jak připravit pro nově utvořenou třídu adaptační kurz, ve kterém bude hlavním cílem navázání vztahů a dobré komunikace. Pro bystrého učitele může takováto příležitost přinést první informace o třídě z pohledu charakterů jednotlivých žáků či studentů, rozdělení rolí ve skupině a kompetencí. Lanové aktivity mohou přinést také nové možnosti při svém využití v rámci hodin tělesné výchovy a sportovních kroužků.

SAMBAR lanový park spolupracuje také se spřízněným sportovištěm LEZECKOU STĚNOU V KLADNĚ, to může návštěvník využít například v případě, kdy se chystá na program do lanového parku a program je ohrožen kvůli nepřízni počasí.

Máte o program zájem? Chtěli byste vice informací, kontaktujte nás na e-mailu lanac@sambar.cz. Pro závaznou objednávku nám napište prosím email, kde uvedete datum a čas začátku programu, typ programu, počet a věk účastníků programu a pokud víte, přibližnou výšku účastníků. My vám danou objednávku potvrdíme či se s vámi domluvíme na alternativním termínu.

Programy:

 

Hřiště

V rámci tohoto programu je nejdříve návštěvník proškolen o způsobu procházení a jištění na nízkých překážkách. Poté absolvuje tyto překážky individuálně za dopomoci tzv. spottingu, od dalších osob ze země. Program navržený jako alternativa k běžným hodinám tělesné výchovy nebo jen jako zábavný program školního výletu. Organizace hodiny záleží na velikosti skupiny.

Obsah detailně:

Skupina 10 – 25 osob/ od 8 let 1 - 1,5 hod. dle velikosti skupiny Lehká Lehká 55,- Kč/os.

Dobrodružství I.

Obsahuje nízké a vysoké překážky. Program je zaměřený na prožitek jednotlivce a překonání vlastních hranic. Každý prověří své schopnosti na nízkých překážkách a po proškolení je vpuštěn na vysokou dráhu (u dětí od 3 do 6 let jde o program na dětské „vysoké“ lanové dráze). Program je vhodně použitelný jako školní výlet (dle velikosti skupiny a dalšího typu možného doplňkového programu zabere čas od půldenního do celodenního výletu).

Obsah detailně:

Skupina 10 – 25 osob/ od 3 let 2 - 3 hod. dle velikosti skupiny Střední Střední 110,- Kč/os. pro děti do 15 let,
170,- Kč/os. pro studenty do 26 let

Dobrodružství II.

Obsahuje nízké a vysoké týmové překážky. Program je zaměřený na skupinovou spolupráci, komunikaci a prolomení bariér mezi žáky a studenty. Program lze použít jako nadstavbu Dobrodružství I. nebo může být zařazen zcela samostatně. Program je vhodně použitelný jako školní výlet (dle velikosti skupiny a dalšího typu možného doplňkového programu zabere čas od půldenního do celodenního výletu).

Obsah detailně:

Skupina 10 – 25 os./ od 12 let 3 - 4 hod. dle velikosti skupiny Střední Těžká 170,- Kč/os. pro děti do 15 let,
230,- Kč/os. pro studenty do 26 let

Adaptační kurz

Využijte neformálního prostředí lanového parku a našich kurzů určených pro žáky a studenty vstupujících do nového kolektivu. Nabízíme programy, ve kterých mají účastníci možnost se hravou a zábavnou formou seznámit se svými spolužáky a novými učiteli. Účastníci adaptačního programu v lanového parku získají příležitost projevit se v jiném prostředí než jakým je škola a nechat tak vyniknout i stránkám osobnosti, které by se ve třídě neprojevily. Učitelé zde také získají lepší přehled o fungování kolektivu a rolích ve skupině.

Obsah detailně:

Skupina 15 – 25 osob/ od 10 let 3 - 4 hod. dle velikosti skupiny Lehká Střední 170,- Kč/os. pro děti do 15 let,
230,- Kč/os. pro studenty do 26 let

Voda-země-vzduch

Kombinovaný celodenní program, ve kterém za zvýhodněnou cenu získáte vstupenky do lanového centra, aquaparku a můžete zařadit projížďku na bruslích na volně přístupné in-line dráze. Všechny aktivity jsou v areálu Sletiště. Zvýhodněné ceny na vstupné do Aquaparku platí jen na dopolední program (tj. od 9 do 14 hod)! Program lze ideálně pojmout jako celodenní školní výlet.

Obsah detailně:

Skupina 10 – 25 osob/ od 3 let 3 - 4 hod. (pouze na lanový park), dle velikosti skupiny Střední Střední

Tyto ceny platí pro skupiny nad 20 osob!


Táborák

Jakýkoliv program z nabídky může být doplněn táborákem a opékáním špekáčků. Toto občerstvení si může zajistit návštěvník sám, nebo může využít nabídky našeho zprostředkování.

1 - 2 hod. dle velikosti skupiny občerstvení (chléb, špekáček, hořčice a kečup) + táborák - 50,- Kč/os.
pouze táborák (s vlastním zajištěním občerstvení) - 30,- Kč/os.
SAMBAR LANOVÝ PARK KLADNO
Městský stadion Sletiště
Sportovců 817, 27201 Kladno
Tel: 733 361 241
Mail: lanac@sambar.cz