Akce a veřejnost

Pro širokou veřejnost je připravena nabídka volnočasové dobrodružné činnosti na lanových překážkách. Návštěvník absolvuje aktivitu samostatně, ve dvojici či skupině po základním proškolení instruktorem.

Cílem programů v lanovém parku není hned na poprvé dojít ke konečným možnostem a schopnostem návštěvníka. Program je řízen přáním návštěvníka a je vhodné lanový park navštívit opakovaně a pokročit tak nenásilně v překonání jednotlivých typů překážek vždy o kousek dál. Jako každá pohybová dovednost i tato potřebuje trénink, a proto není od věci postupovat pomalu. Každý může začít nejdříve na nižším obtížnostním stupni (nízké lanové překážky či základní modrý okruh lanové dráhy) a postupovat k těm více obtížným (červený a černý okruh lanové dráhy).

Vysoká lanová dráha dovoluje samostatný pohyb osob od 150cm výšky. V případě, že osoba, nejčastěji dítě, měří od 140cm do 150cm, může program absolvovat s dopomocí rodiče (či jiné zodpovědné osoby) či s dopomocí instruktora, kterého je možné si za poplatek 110,-Kč/hod najmout. Provoz parku umožňuje v jedné chvíli najmutí pouze jednoho instruktora pro osobní potřebu (osobní instruktor je schopný v jedné chvíli obsloužit i více osob)!

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ: návštěvníkům doporučujeme se vybavit sportovním oděvem, pevnou sportovní obuví, dívky by měly mít sepnuté dlouhé vlasy do gumičky, z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme návštěvníkům si na sobě nechávat náramky, přívěsky, řetízky, objemné náušnice, hodinky a prstýnky.

Programy:

 

Hřiště I.

V rámci tohoto programu je nejdříve návštěvník proškolen o způsobu procházení a jištění na nízkých překážkách. Poté absolvuje tyto překážky individuálně za dopomoci tzv. spottingu, od dalších osob ze země.

Obsah detailně:

Jednotlivec, dvojice, skupina Neomezený (zpravidla 30min) Lehká Lehká 60,- Kč/os.

Hřiště II.

Program plně využívající nízké překážky individuálního i týmového typu. Vhodný pro větší i menší skupiny dětí i dospělých, kteří nechtějí absolvovat vysoké překážky. Nácvik týmových dovedností.

Obsah detailně:

Skupina 4 – 15 osob/ 4 – 99 let 1 - 2 hod. dle velikosti skupiny Lehká Lehká 110,- Kč/os.

Klasik

V tomto programu je nejdříve návštěvník proškolen o způsobu procházení a jištění na nízkých překážkách. Po absolvování nízkých překážek je vybaven a poučen pro bezpečné překonání vysokých překážek. Následně je po krátkém tréninku vpuštěn na vysokou překážkovou dráhu. Během programu je k dispozici kvalifikovaný dozor, který je připraven poskytnout radu nebo případnou pomoc.

Obsah detailně:

Jednotlivec, dvojice, skupina Přibližně 2 hodiny Střední Střední 130,- Kč - dítě do 15 let,
190,- Kč - student do 26 let,
250,- Kč - dospělý

Teambuilding

Program pro min. čtyři a více navštěvníků. V rámci programu jsou připraveny týmové překážky, pro jejichž překonání je potřebná vhodná spolupráce členů skupiny. Na překážkách jsou kombinovány dva způsoby jištění, a to: sebejištění a jištění druhou osobou.
Skupina má po celou dobu k dispozici instruktora, který dohlížejí na správné překonání překážkek a důsledné jištění.
Účastníci si mohou sami vybrat, jaké překážky si pro program a jeho délku vyberou.
Program, který je nutné předem rezervovat!

Obsah detailně:

Min. 4 os., optimálně 6 a více os. Obvykle 2 - 3 hod. Střední Velká Cena 110,- Kč/hodinu/osobu

Párty

Program může být využit jako netradiční oslava narozenin, setkání přátel či třídní sraz. Celý park je uzavřen pro veřejnost, účastníkům jsou k dispozici nízké a vysoké překážky individuálního charakteru (po domluvě je možné program individuálně upravit a nahradit týmovými překážkami). Skupina má po celou dobu k dispozici instruktory, kteří dohlížejí na správné překonání překážek a důsledné jištění.

Obsah detailně:

Skupina 4 – 40 osob 2 - 6 hodin dle velikosti skupiny Lehká - Střední Lehká - Střední 300,-Kč/os.

Akce

Tento program umožňuje pronájem celého parku samostatně nebo v rámci většího programu. K dispozici mohou být všechny „atrakce“, nebo jen jejich část podle konkrétního přání klienta.

Zajištění vlastní akce může probíhat formou využití vlastních instruktorů (držitelů certifikátu "Instruktor vysokých lanových aktivit"), pouze pod dohledem jedné osoby z personálu provozovatele. Nebo lze využít naše instruktory SAMBAR lanového parku pro Vámi koncipovaný program. Vlastní program lze uspořádat pouze ve všední dny a s ohledem na pravidla provozního řádu SAMBAR lanového parku. Za předpokladu využití vlastního personálu je nutné dodržet poměr 1 instruktor na 15 klientů.
Neomezený (daný pouze kapacitou SAMBAR lanového parku)

Cena:

SAMBAR LANOVÝ PARK KLADNO
Městský stadion Sletiště
Sportovců 817, 27201 Kladno
Tel: 733 361 241
Mail: lanac@sambar.cz